RƯỢU VANG ALKA Carmenere Organic Wine

2.190.000 

Giống nho:100% Carménère

Màu rượu :Màu đỏ đậm

Vị thơm: Hương thơm tươi mới và nồng nàn của mận, hạt tiêu trắng, hương thảo và húng tây, có chút hương thơm của khuynh diệp.

Hương: Cấu hình tannin tròn đều giữa vòm miệng. Mùi vị kéo dài và chi phối bởi hương vị của các loại trái cây đỏ chín mọng hòa quyện đầy thú vị

Kết hợp món ăn:Thịt (thịt heo phi lê, thịt cừu), pho mát

Nồng độ cồn: 15%

Tình Trạng: Còn Hàng

Vận chuyển:
🔻Đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐮 !
– 𝐍𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐨̂̀𝐧: 𝟏𝟓 đ𝐨̣̂
– 𝐃𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐜𝐡: 𝟕𝟓𝟎𝐦𝐥
– 𝐆𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐨: 𝟏𝟎𝟎% 𝐂𝐚𝐫𝐦𝐞́𝐧𝐞̀𝐫𝐞
👉 𝐌𝐚̀𝐮 𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐮: 𝐌𝐚̀𝐮 đ𝐨̉ đ𝐚̣̂𝐦 𝐬𝐨́𝐧𝐠 𝐬𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐦𝐚̣̂𝐧 đ𝐨̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧 𝐦𝐨̣𝐧𝐠
👉 𝐕𝐢̣ 𝐭𝐡𝐨̛𝐦: 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 & 𝐧𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐚̣̂𝐧, 𝐡𝐚̣𝐭 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠, 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̉𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐲, 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐮́𝐭 đ𝐚̂𝐮 đ𝐨́ 𝐡𝐨𝐚̀ 𝐥𝐚̂̃𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐩.
👉 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠: 𝐂𝐚̂́𝐮 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐧𝐧𝐢𝐧 𝐭𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̀𝐧 đ𝐞̂̀𝐮. 𝐌𝐮̀𝐢 𝐯𝐢̣ 𝐤𝐞́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢 𝐞̂𝐦 𝐦𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐢̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲 đ𝐨̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧 𝐦𝐨̣𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̀ 𝐪𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐡𝐮́ 𝐯𝐢̣ ☺️
👉 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐦𝐨́𝐧 𝐚̆𝐧: 𝐓𝐡𝐢̣𝐭 ( 𝐭𝐡𝐢̣𝐭 𝐡𝐞𝐨 𝐩𝐡𝐢 𝐥𝐞̂, 𝐭𝐡𝐢̣𝐭 𝐜𝐮̛̀𝐮), 𝐩𝐡𝐨𝐦𝐚𝐭,…
💬 𝐙𝐚𝐥𝐨: 𝟎𝟗𝟎𝟖𝟖𝟎𝟖𝟎𝟖𝟗 (𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜)
☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐓𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 & 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐠:
𝟎𝟐𝟖 𝟐𝟐𝟒𝟖 𝟐𝟐𝟖𝟖
—————————–
𝐂𝐚́𝐜 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠:
𝐆𝐅𝟏 : 𝟕𝟑 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐜𝐮̛ 𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟏
𝐆𝐅𝟐 : 𝟒𝟐𝟑 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐧𝐠𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐚̣𝐜𝐡 , 𝐓𝐃𝐌 , 𝐁𝐃 ( 𝟎𝟗𝟏𝟑𝟎𝟕𝟗𝟎𝟗𝟖)
𝐆𝐅𝟑 : 𝟓𝟔𝟖 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̣̂ 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 , 𝐓𝐃𝐌 , 𝐁𝐃
—————————–
🌀 (𝐂𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚́𝐧 #𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆_𝐂𝐇𝐀̂́𝐓_𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆_𝐇𝐎𝐀̀𝐍_𝐓𝐑𝐀̉)
—————————–
🌎 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: 𝐰𝐰𝐰.𝐠𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧𝐟𝐫𝐞𝐬𝐡.𝐯𝐧
🎉 𝐓𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐚̣𝐢: 𝐳𝐚𝐥𝐨 𝟎𝟗𝟏𝟑𝟔𝟔𝟎𝟎𝟖𝟖
Hình ảnh có thể có: đồ uống

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.